KURUCULAR


Celalettin Başaran *
Prof. Dr. Ayşen Bulut
Prof. Dr. Mithat Çoruh
Yavuz Donat
M. Murat Dural
M. Ersin Faralyalı *
Gülseven Güven Yaşer
Dr. Türkiz Gökgöl
Şener Macun
Prof. Dr. Sunday Üner
Turgut Tokuş
Behçet Yücel

*Anısı bizimleMÜTEVELLİ HEYET (alfabetik)

Rahime Akdoğan
Rukiye Akgün
Serpil Akıllıoğlu
İsmet Alver
Ateş Amiklioğlu
Dr. Huriye Arıkan
M. Nuri Aslan
Dr. İmren Aykut
Tülay Bayındırlı
Alp Biricik
Hasip Buldanlıoğlu
Murat Buldanlıoğlu
Prof. Dr. Ayşen Bulut
Dr. Alev Çağlar
Nurettin Çarmıklı
Dr. Muhtar Çokar
Prof. Dr. Mithat Çoruh
Yavuz Donat
Süeda Elif Tuba Dündar
Yrd. Doç. Dr. Berna Eren
Işık Eyüboğlu
Nuray Fincancıoğlu
Dr. Türkiz Gökgöl
Dr. Demet Güral
A. Şükrü İskefyeli
Dr. Halit Kara
Tahsin Karan
Fatma Füsun Kayatürk
Prof. Dr. Mehmet Kaytaz
Prof. Dr. Yahya Laleli
Şener Macun
Hacer Nalbant
Prof. Dr. Olcay Neyzi
Elif Nimet Özer
Prof. Dr. Nuray Özgülnar
Mustafa Süzer
Turgut Tokuş
Ayşe Tunalıgil
Prof. Dr. Sunday Üner
Gülseven Güven Yaşer
Duygu Yıldırım
F. Behçet Yücel
Aslı Zaino